آسیب بیش از۲۹۹ اصله درخت بر اثر عملیات ساختمانی طی سال گذشته

آسیب بیش از۲۹۹ اصله درخت بر اثر عملیات ساختمانی طی سال گذشته

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات