استعفاء معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی صحت ندارد

استعفاء معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی صحت ندارد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات