برای ساماندهی شهرک شهید بهشتی نیازمند حضور مردم هستیم

برای ساماندهی شهرک شهید بهشتی نیازمند حضور مردم هستیم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات