اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی برای بهسازی شهرک بهشتی مشهد/ گود فخار ...

اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی برای بهسازی شهرک بهشتی مشهد/ گود فخار ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات