جلسه بررسی عملکرد و ارتقای برنامه ها و فعالیتهای دفتر مطالعات...

عصر دیروز بیست و دوم مردادماه جلسه بررسی عملکرد و ارتقای برنامه ها و فعالیتهای دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل با حضور مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و مدیر و کارکنان دفتر مطالعات پایه منابع آب برگزار شد.

در این جلسه، نقش و اثرگذاری داده های آماری تولید شده  در کلیه تصمیمات و برنامه ریزیهای منابع آب استان بررسی و ارزیابی شد و ارتقای نقش و جایگاه دفتر مطالعات پایه منابع آب بررسی گردید و احداث ایستگاههای هیدرومتری در بالادست سدهای تازه کند، احمدبیگلو و عمارت بررسی و ارزیابی گردید .

مهندس عباس جنگی مرنی،  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه گفت: تحلیل های آماری پارامترهای هیدرو کلیماتولوژی پایه و اساس فعالیتهای حفاظت و بهره برداری از منابع آب و نیز مکان یابی و احداث طرحها و سازه های آبی است، بطوریکه بدون توجه و لحاظ بررسی های آماری اطلاعات پایه منابع آب نمی توان به نتایج مطلوب در این زمینه دست یافت .

در این جلسه مهندس عباس جنگی مرنی ضرورت و اهمیت استفاده از داده ها و پارامترهای آماری آب و هواشناسی در تنظیم برنامه های منابع آب و مصارف آب در حوضه های آبریز و تدوین برنامه عملیاتی واحدها و دفاتر معاونت های طرح و توسعه،برنامه ریزی، حفاظت و بهره برداری را یادآور شد .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در ادامه افزود: نیازهای آبی در بخش های مختلف مصرف در شرایط کنونی علاوه بر تامین کمی آب پایدار و مطمئن، در بحث کیفی با سالهای گذشته متفاوت است و ضروری است با سازماندهی مشخص و مناسب، نسبت به مطالعه و توسعه شبکه پایش کیفی و برداشت نمونه های کیفی با پراکندگی مکانی لازم، متناسب با نیازهای مصارف مختلف آب در سطح استان با همکاری دفاتر حفاظت کیفی و مطالعات پایه منابع آب شرکت، اقدامات موثر به عمل آید، در این راستا باید توجه ویژه ای به کیفیت آب و آزمایشگاه پایه صورت گیرد .

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با تاکید مجدد بر اهمیت و جایگاه دفتر مطالعات پایه منابع آب عنوان کرد: شرح خدمات قراردادهای برونسپاری بخشی از فعالیتهای اندازه گیری مکانیکی و الکترونیکی پارامترهای آب و هواشناسی بادقت بررسی و تدوین شده و در این زمینه از دستآوردها و تجارب مفید سایر همکاران بنحواحسن استفاده گردد تا چالش های پیش آمده در بحث برونسپاری مرتفع گردد .

مهندس عباس جنگی مرنی گفت: دفتر مطالعات پایه منابع آب باید برای برآورد و پیگیری تامین اعتبارات موردنیاز و انجام بموقع فعالیتهای اصلاح و بازسازی و مرمت ایستگاه ها برنامه ای منسجم داشته و در احداث ایستگاه های جدید با رعایت استانداردها و شبکه سنجش بهینه(مدیریت حوضه ای) در سطح استان اقدام نماید، همچنین مدیران امور منابع آب شهرستانها در زمینه لایروبی و اصلاح مسیر و آزادسازی بستر رودخانه ها در محل ایستگاه های هیدرومتری همکاری و مساعدت لازم را بعمل آورند .

در ادامه جلسه، همکاران گروه مطالعات آبهای سطحی و زیرزمینی و تلفیق و بیلان منابع آب دفتر مطالعات، گزارش مبسوطی از اقدامات برنامه عملیاتی و فعالیت های شاخص انجام شده در قالب شرح وظایف، همچنین برنامه های آتی واحد و نیز انتظارات و پیشنهادات لازم را ارائه نمودند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات