شهردار سنندج مطرح کرد: راه و شهرسازی به حق شهرداری تمکین کند

صیدی با اشاره به اینکه ورودی شهر از طرف سقز جزو اراضی تملیکی بابت طلب‌های شهرداری است، تصریح کرد: این مسیر شامل ۲۲۰ قطعه متعلق به شهرداری بوده که به صورت مزایده به میزان طلب زمین کارشناسی شده واگذار می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات