معرفی مهندس علیرضا قزوینی از سوی رییس شورای مرکزی بعنوان نماینده این شورا در کمیته راهبردی گاز به وزارت راه و شهرسازی

معرفی مهندس علیرضا قزوینی از سوی رییس شورای مرکزی بعنوان نماینده این شورا در کمیته راهبردی گاز به وزارت راه و شهرسازی

احمد خرم، رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، مهندس علیرضا قزوینی را بعنوان یکی از دو نماینده این سازمان، برای شرکت در کمیته مشترک راهبردی گاز  به وزارت راه و شهرسازی معرفی کرد. روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان کرمان این انتخاب را به آقای مهندس قزوینی تبریک می گوید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات