برگزاری جلسه کمیته فنی گازرسانی صنایع

برگزاری جلسه کمیته فنی گازرسانی صنایع

جلسه کمیته فنی گازرسانی به صنایع با حضور اعضا برگزار شد. این کمیته در راستای اجرای تفاهم نامه واگذاری خدمات نظارت بر اجرای لوله کشی گاز مشترکان صنعتی و عمده، با فشار ۲ تا ۶۰ پوند بر اینج مربع، بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت گاز استان کرمان، متشکل از ۵ نفر از منتخبان هیات مدیره، برای بررسی و رفع مشکلات بوجود آمده در روند اجرایی پروژه ها و همچنین تصمیم گیری در خصوص سایر موارد مرتبط با موضوع تفاهم نامه مذکور فعالیت می کند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات