دیدار فرماندار اسفراین با مهندس سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل و سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه ...

دیدار فرماندار اسفراین با مهندس سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل و سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات