با هدف صرفه جویی اقتصادی در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ بازیابی و بازسازی والوها و لوله های بلااستفاده واحدهای نیروگاه

با هدف صرفه جویی اقتصادی در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ بازیابی و بازسازی والوها و لوله های بلااستفاده واحدهای نیروگاه

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  منبع خبر

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

  نظرات