شمشیربند خواستار جلوگیری از احداث سد فاجعه بار فینسک شد

شمشیربند خواستار جلوگیری از احداث سد فاجعه بار فینسک شد


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری، شمشیربند در این نامه ضمن هشدار در خصوص عواقب ناخوشایند احداث سد فینسک بر روی سرشاخه های رودخانه تجن، از سردار مهدی سعادتی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران خواست مجدانه وارد موضوع شده و از وقوع این امر فاجعه بار جلوگیری بعمل آورد.

متن نامه شمشیربند به سعادتی به شرح زیر است:

ریاست محترم مجمع نمایندگان استان مازندران

باسلام و احترام؛ همانگونه كه مستحضريد فرياد دادخواهي مردم مازندران در اعتراض به احداث سد بر روي   سر شاخه هاي رودخانه تجن در منطقه فينسك، گوش شنوايي نيافته و دست اندركاران ساخت سد مخرب فينسك در تلاشند عمليات اجرايي آنرا آغاز كنند و اين يعني قطع شريان حياتي بخش وسيعي از اقليم مازندران بویژه شهرستان ساری!
با وجود دلايل متقن براي خطر ساز بودن احداث سد بر روي سرشاخه هاي تجن و عدم توجيه عقلاني و علمي آن، مطالعات سد فينسك با حجم مخزني حدود 12 ميليون متر مكعب با تأمين اعتبار در دولت دهم به اتمام رسيده و مجوزهاي زيست محيطي نيز صادر و بودجه پروژه در مجلس قبلي تصويب شد و به رغم مخالفت هاي مستدل كارشناسان، مديران و نخبگان و اعتراضات گسترده دلسوزان استان، متأسفانه دولت فعلي درصدد اجراي پروژه مذكور مي باشد بدون آن كه كمترين اعتنايي به تبعات ويرانگر آن براي مازندران داشته باشد اين در حالي است كه بسياري از صاحب نظران محيط زيست و بوم شناسان متفق القول پروژه سد فينسك را يكي از خطرسازترين سدهايي مي دانند كه شرق مازندران را با بحران جدي مواجه ساخته و ذخيره آبي سد شهيد رجايي ساري را  بطرز چشمگيري كاهش خواهد داد. براستي در شرايطي كه آب زيرزميني كل استان مازندران بجهت برداشت براي رفع نياز كشاورزي در مرحله هشدار قرار دارد و از طرفي پديده كويرزايي نيز از سمت شرق در حال بلعيدن مازندران هست و در عين حال اين استان خود از نظر آب در وضعيت دشواري بسر مي برد، وزارت نيرو به عنوان متولي تأمين و حفظ منابع استان ها با علم به همه اين مسايل با چه توجيه و منطقي درصدد اجراي اين پروژه غيرضرور و مخرب مي باشد؟!
پر واضح است كه نياز آبي استان سمنان با مديريت درست منابع موجود در اين استان قابل رفع هست و تصميم به احداث سد بر روي سر شاخه هاي تجن كه نتيجه محتوم آن قطع شريان آبي تجن بر روي كشاورزان مازندراني بویژه ساری و بستن رگه هاي ورودي درياي خزر مي باشد يك موضوع سياسي است چرا كه اگر صد ها كارخانه احداث شده در كوير سمنان نياز به آب دارد بايد از مجوز دهندگان اين همه كارخانه و مسئولان استان سمنان پرسيد كه آيا هنگام صدور اين ميزان مجوز احداث واحدهاي صنعتي در كوير به چنين مسايل و نيازهايي فكر نكرده بودند؟   و اساساً چرا تاوان ندانم كاري مدیران را مردم مازندران بايد بپردازند؟ چنين اجحافاتي در دوران مدیریت روساي دولت هاي نهم تا دوازدهم قطعاً محل تأمل است! مسئولان استان سمنان سالهاست براي تأمين آب استان خود از طريق قطع شريان هاي آبي مازندران برنامه ریزی می کنند که تاكنون بخش قابل ملاحظه اي از سرشاخه ها را به آن سمت برده اند و حال مي خواهند ضربه ي مهلك تري به مازندران وارد سازند كه پيامدهاي زيانبار آن بركسي پوشيده نيست لذا به نمايندگي از مردم شريف مركز استان استدعا دارم همان طور كه تاكنون در كانون  تصميم گيري كشور مسئولانه عمل كرده ايد در اين مورد مهم نيز مجدانه وارد شده و از وقوع اين امر فاجعه بار جلوگيري بعمل آوريد.

علیجان شمشیربند
رئیس شورای اسلامی شهر ساری

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات