تولید برق نیروگاه شیروان به حدود 2 میلیارد کیلووات ساعت رسید

تولید برق نیروگاه شیروان به حدود 2 میلیارد کیلووات ساعت رسید

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات