برپایی مجدد نماز جماعت در نیروگاه رامین اهواز پس از اعلام وضعیت سفید در استان خوزستان

برپایی مجدد نماز جماعت در نیروگاه رامین اهواز پس از اعلام وضعیت سفید در استان خوزستان

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  منبع خبر

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

  نظرات