برگزاری جلسه بررسی چالش های طرح مدیریت سبز در دستگاه های دولتی ایلام

برگزاری جلسه بررسی چالش های طرح مدیریت سبز در دستگاه های دولتی ایلام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات