خیابان شهید کاظمی زیرسازی و توسط شهرداری خرمشهر آماده آسفالت شد

خیابان شهید کاظمی زیرسازی و توسط شهرداری خرمشهر آماده آسفالت شد

خیابان شهید کاظمی زیرسازی و توسط شهرداری خرمشهر آماده آسفالت شد

عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت خیابان شهید کاظمی.......

يکشنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات