جلسه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه های...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات