منابع آب استان گلستان ظرفیت تامین غذای 2 میلیون و 300 هزار نفر را...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات