جلسه هم اندیشی و تشریح وظایف نگبانان روز دوشنبه 27 مرداد ماه 99

جلسه هم اندیشی و تشریح وظایف نگبانان روز دوشنبه 27 مرداد ماه 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات