جلسه بررسی وضعیت پیمانکاران راه های روستایی با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی ا...

جلسه بررسی وضعیت پیمانکاران راه های روستایی با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی ا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات