بازنشسته های شهرداری ارومیه تجلیل شدند

بازنشسته های شهرداری ارومیه تجلیل شدند

به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان، بازنشسته های شهرداری ارومیه تجلیل شدند.

به گزارش مدیرت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان،  با دستور شهردار ارومیه  و به نمایندگی از وی، حاج محرم تیزکار، مشاور شهردار به همراه مدیران امور اداری و ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه به منازل آقایان؛  نوری، ابراهیم زاده، محمد خانلو از همکاران بازنشسته شهرداری رفتند و با اهدای لوح محمد حضرت پور، شهردار ارومیه  از آنها تجلیل کرده و  از زحمتشان در طول خدمت در شهرداری تشکر کردند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات