انتشار فراخوان اولین رویداد دو سالانه ملی نقاشی «شاهنامه فردوسی»

انتشار فراخوان اولین رویداد دو سالانه ملی نقاشی «شاهنامه فردوسی»

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات