ابلاغ دو هزار و ۴۰۰ اخطار برای مزاحمت های شغلی

ابلاغ دو هزار و ۴۰۰ اخطار برای مزاحمت های شغلی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات