گام به گام تا تحقق مطالبات شهروندی در بلوار امام رضا(ع)+کلیپ

گام به گام تا تحقق مطالبات شهروندی در بلوار امام رضا(ع)+کلیپ

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، عملیات بهسازی رفیوژ بلوار امام رضا(ع) و آسفالت‌ریزی و ترمیم آسفالت کوچه ها و نواحی این منطقه در دستور کار شهرداری منطقه یک و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مرکز استان قرار گرفته است.

با توجه به قرار گرفتن این منطقه در مسیر مشهد الرضا(ع) و افزایش حجم جمعیتی آن در سال‌های اخیر، به‌جد می توان گفت که این منطقه از توزیع متوازن خدمات محروم بوده است.

نگاه مبتنی بر توسعه متوازن شهر و تحقق عدالت اجتماعی برای توزیع متوازن خدمات، مجموعه شهرداری ساری را بر آن داشت تا در ابتدای امر به تغییر مبلمان شهری در این منطقه اقدام نماید و جانی تازه به واسطه زیباسازی به این مسیر بدهد و آنگاه با رفع معضلات کوی به کوی این منطقه شامل ایجاد و تصحیح نوه ها، آسفالت ریزی و ترمیم آسفالت، گام های بعدی تحقق مطالبات شهروندی شهروندان این منطقه بلندتر برداشته شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات