بررسی مسائل و مشکلات طرح آبرسانی به شهرستان‌های شرقی استان

جلسه ای پیرامون بررسی مسائل و مشکلات طرح آبرسانی به شهرستان‌های شرقی استان از سد نساء بم، در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه ای در دفتر دکتر آیت الهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد. در این جلسه که مهندس رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، مهندس امیری معاون طرح و توسعه، مهندس فتح نجات مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه ای کرمان، همچنین دکتر حاتمی معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حضور داشتند پیرامون مسائل و مشکلات طرح آبرسانی به شهرستان‌های شرقی استان از سد نساء بم، بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات