سی امین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی برگزار شد

سی امین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی با دستورکار بررسی گزارش اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت دانش در شرکت آب منطقه ای، بررسی وضعیت شاخص های عملکرد نظام پیشنهادها، بررسی پاداش پیشنهادهای سال 98 تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این جلسه که با حضور مدیرعامل و دیگر اعضا برگزار شد، مطالبی جهت آشنایی با موضوع «مدیریت دانش» توسط مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت ارائه و اقدامات لازم در خصوص پیشبرد پروژه «استقرار نظام مدیریت دانش» تصمیماتی اتخاذ گردید.

همچنین در ادامه نیز شاخص های عملکرد نظام پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت افزایش مشارکت کارکنان در قالب این نظام گرفته شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات