افزایش قطعی آمار جمعیت روستایی از سال ۹۶ تاکنون

افزایش قطعی آمار جمعیت روستایی از سال ۹۶ تاکنون

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: طبق آمار از سال ۹۶ تاکنون به صورت قطعی آمار جمعیت روستایی افزایش یافته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات