رشد مسکن و بورس ناشی از ورود سرمایه خارجی است

رشد مسکن و بورس ناشی از ورود سرمایه خارجی است

یک کارشناس اقتصاد مسکن، رشد یک سال اخیر بازارهای بورس و مسکن را ناشی از ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور دانست و معتقد است: در اقتصاد پسا کرونا، چین و ایران اقتصاد برتر جهانی خواهند بود چرا که امنیت منطقه شرق در اختیار این دو کشور قرار می گیرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات