رفع مشکل بیمه تأمین اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی

رفع مشکل بیمه تأمین اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی


براساس تازه ترین توافق سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان تأمین اجتماعی، مشکل بیمه تأمین اجتماعی اعضای سازمان رفع شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در راستای تکریم مقام فاخر مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از مکاتبات مکرر و جلسات متعدد کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان با سازمان تأمین اجتماعی با فراهم شدن زیرساخت های لازم و دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی به شماره 6260/99/5000 ، کلیه سازمانهای تأمین اجتماعی سراسر کشور موظف به ارایه خدمات ذیل مفاد بخشنامه ٦٧٠/١ از تاریخ ۲۷ مردادماه جاری هستند.

درصورت بروز هرگونه مشکل در اجرای این بخشنامه, سازمان های نظام مهندسی در کلیه استانها ، مراتب را به این سازمان منعکس کنند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات