ابلاغ بخشنامه رفع مشکل اختصاص شناسه ملی به نام سازمان نظام مهندسی

ابلاغ بخشنامه رفع مشکل اختصاص شناسه ملی به نام سازمان نظام مهندسی


رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در بخشنامه ای به روسای سازمانهای کلیه استانها، از رفع مشکل اختصاص شناسه ملی به نام سازمان نظام مهندسی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان, مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در بخشنامه ای به روسای سازمانهای کلیه استانها، از رفع مشکل اختصاص شناسه ملی به نام سازمان نظام مهندسی خبر داد.

متن کامل بخشنامه مهندس احمد خرم به کلیه استانها به شرح ذیل است:

«با سلام
احتراماً پیرو مصوبه هیأت محترم دولت و تشکیل جلسات متعدد با معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، مدیران و معاونین وزارت راه و شهرسازی و در نهایت طی آخرین جلسه مورخ ۲۵ مردادما۸ با دبیر محترم هیئت ماده ۹ آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، در خصوص حل مشکل شناسه ملی مقرر شد: ضمن همکاری همه جانبه اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، شناسه های ملی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مانند سایر سازمان های حرفه ای مشابه از جمله سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و ... باکمترین تشریفات، در اسرع وقت و به صورت اختصاصی - به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر گردد.
خواهشمند است از تاریخ ۲۵ مردادماه ضمن هماهنگی با مدیر کل ثبت استان نسبت به اخذ شناسه ملی اقدام فرمایید. ضمناً آن دسته از استانها که پیش از این اقدام به اخذ شناسه ملی و تحت عنوان موسسه غیرتجاری نموده اند، پس از اتمام این فرایند شناسه آنها به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تسویه می گردد.»
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات