پایگاه قوی اجتماعی شورای پنجم در ادوار این شورا  ...

پایگاه قوی اجتماعی شورای پنجم در ادوار این شورا ...

پایگاه قوی اجتماعی شورای پنجم در ادوار این شورا بی نظیر است/شان مردمی شوراها قربانی اهداف سیاسی نشود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، حمیدرضا موحدی زاده در نطق پیش از دستور صد و دومین جلسه علنی شورا با بیان اینکه سه سال قبل شورای پنجم مشهد رسمیت پیدا کرد و در حال حاضر تنها یک سال برای تکمیل برنامه ها و خدمات بهینه به مردم شهر مشهد فرصت دارد، گفت: این شورا نسبت به دوره های قبل از خود سه وجه تمایز مشخص داشته است؛ اولین تمایز آن پایگاه قوی اجتماعی این دوره و تعداد آمار بالای آرای مردم در فضای رقابتی بود که بر طبق برنامه های لیست امید بر اساس آراء و نظرات نخبگان متخصص در حوزه های خدماتی، شهرسازی، اجتماعی و سیاسی بود.

وی افزود: ایجاد چنین پایگاه قوی اجتماعی به آن دلیل بود که ما نسبت به خواسته های انباشته و متراکم شده جامعه پاسخ مناسب‌تری ارائه کردیم. از شیوه مدیریت شهری تا تغییرات فرهنگی اجتماعی و فضا دادن به گفتمان های مختلف در شهر و ایجاد رقابت بین آنها جهت بروز بهترین راه حل ها و در واقع ایجاد تنوع و تکثر در ایده ها و افکار سبب چنین رویدادی شده است.

وی تاکید کرد: ۲۶۰ هزار رای به لیست امید تقریباً در طول دوره های گذشته تاکنون بی نظیر بوده آن هم در انتخاباتی که بیش از هزار نفر خود را به رای مردم گذاشته بودند. اجتماع نظر ۲۶۰ هزار نفر از مردم پیام بسیار روشنی دارد و آن اینکه پایگاه قوی اجتماعی و مردمی شورای پنجم را تثبیت و تاکید می‌کند.

موحدی زاده برنامه محوری را وجه تمایز دوم شورای پنجم دانست و گفت: برنامه ای که به مردم شهر ارائه شد و نخبگان شهر و گروه های اجتماعی مختلف پیش از حرکت به سمت صندوق های آرا با توجه به این برنامه ها و دقت به اینکه افراد و چهره های متخصص متناسب با برنامه ها در لیست عمران کاندید شده اند در رشته‌های مختلف عمران، شهرسازی، محیط زیست، ترافیک، مالی و… متخصصان کارآزموده و نام آشنا برای تصدی سمت های تخصصی در شورای پنجم به کار گرفته شدند.

به گفته موحدی زاده، سومین موضوع تمایز شورای پنجم اعتقاد بر ارتقاء فرهنگ مردم شهر با هدف توسعه شهر است. ما متعهد به بازکردن فضا و ایجاد دیدگاه فرهنگی در بین مردم بوده ایم تا شرایط فراهم شود که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی همه احساس بودن و اختیار ارائه نظر داشته باشند در تمام مسائل فرهنگی هنری ورزشی اجتماعی و... و همچنان بر این اعتقاد پایداریم. در واقع شعار ما در کنار شهر امید و زندگی شهر مدارا نیز بوده است و برای این موضوع برنامه داشته و اجرا کرده ایم.

نایب رئیس شورای شهر مشهد در ادامه گفت: باید این مهم را در نظر بگیریم که در دوره کاری سه ساله خود تجربه دو شهردار را داشته ایم. ابتدا شهرداری که دارای تخصص تجربه و دانش مرتبط با اداره شهر بود که پس از محروم شدن شهر از چنین نیرویی توانمند بازهم به سراغ یک چهره جوان و کاردان خوش فکر رفتیم و ایشان را برای خدمت به مردم برگزیدیم. جالب آنکه در تمام این مدت باوجود بروز مشکلات فراوان چه در باب اقتصاد، گرفتاریهای سیاسی و حتی کرونا چرخ توسعه و عمران شهر همچنان فعال و در حال تولید امید و نشاط در شهر بوده است.

وی با تاکید براینکه جایگاه شورای شهر در نظام اجتماعی کشور بسیار رفیع بوده و درواقع مسئول مدیریت شهر است نه مدیریت شهرداری ادامه داد: با اختیارات فراوان شورا این امکان وجود دارد که از تمام دستگاههای مسئول در شهر گزارش بگیریم. از این رو با وجود اینکه شورا حامی اقدامات و برنامه های شهرداری است اما علاوه بر حوزه قانونگذاری و تصویب برنامه های شهر، شان نظارتی شورا نیز بسیار مهم و البته قانونی و حق مردم است. احترام به شورا و اعضای آن احترام به مردم است و باید همه ارکان شهرداری این حرمت را حفظ کنند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که از ابتدا مورد تاکید ما بوده تعامل دوسویه و سازنده با سازمان ها و دستگاههای شهری و استانی است اما این به معنی معامله کردن برسر منافع مردم نیست. باید با ارگانهای تاثیرگذار بر امور شهر ارتباط و تعامل سازنده داشته باشیم اما این ارتباط باید دوسویه باشد.

موضوع انتخابات دیگر بحث مورد نظر موحدی زاده بود و در این خصوص گفت: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر درپیش و موعد ثبت نام کاندیداها نزدیک است. اعضای لیست امید نیز درصورت آزادبودن انتخابات خود را به آزمون رای مردم خواهد گذاشت.
باید انتخاب را به عهده مردم گذاشت و تشکیل کمیسیون ویژه انتخابات باهدف کانالیزه کردن نهادهای انتخابی عملی غیرهوشمندانه است چراکه هدف آن رضایت طرفداران یک جناح خاص است و باتوجه به ترکیب اعضا در بلندمدت سبب یکطرفه شدن حاکمیت و ازدست دادن پایگاه اجتماعی آن خواهد شد.

کلید واژه ها: شورای شهر - مشهد -
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مشهد

    منبع خبر

    شورای شهر مشهد

    شورای شهر مشهد یک شورای شهر در شهر مشهد می باشد

      نظرات