روزانه بیش از ۶ هزار تن پسماندهای عمرانی و ساختمانی در شیراز تولید می شود

روزانه بیش از ۶ هزار تن پسماندهای عمرانی و ساختمانی در شیراز تولید می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس خوشبخت اضافه کرد: برای مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی حاصل از ساخت و ساز و تعمیر برای شهروندانی که قصد عملیات عمرانی و ساختمانی دارند تمهیداتی در نظر گرفته شده است و شهروندان و پیمانکاران ساختمانی و عمرانی با مراجعه یا تماس با امور ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی این سازمان می توانند ضمن جمع آوری و انتقال  بدون دغدغه پسماندهای عمرانی و ساختمانی در پاکیزگی و نظافت و زیبایی چهره شهر مشارکت نمایند.
وی افزود: سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز با بهره گیری از توان بخش خصوصی نسبت به تهیه بیش از ۱۲۰۰پاکت مخصوص ذخیره پسماندهای حاصل از تعمیر و یا احداث ساختمان و جمع آوری آنها اقدام می کند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز گفت: شهروندان برای استفاده از این امکانات قبل از شروع تعمیر یا ساخت ساختمان با تماس تلفنی یا مراجعه به سازمان می توانند تقاضای خود را ثبت و کمتر از ۷۲ ساعت خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
خوشبخت همچنین بیان کرد: شهروندانی که تولید پسماند ساختمانی به مقدار بسیار کم دارند می توانند ضمن ذخیره آنها در کیسه های مقاوم طی تماس تلفنی با سازمان درخواست خود را برای  جمع آوری این پسماندها ثبت نموده و خدمات مربوطه را دریافت نمایند.
وی اعلام کرد: شهروندان و پیمانکاران ساختمانی و عمرانی که قصد عملیات تخریب و یا گود برداری برای تجدید یا احداث ساختمان را دارند نیز با مراجعه به نمایندگان این سازمان مستقر در مناطق شهرداری یا  امور ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی از مراحل اخذ مجوز های لازم مطلع شده و خدمات را دریافت کنند.
به گزارش امور ارتباطات و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند خوشبخت در پایان گفت : این سازمان جهت مدیریت پسماندهای حاصل از ساخت و ساز اقدام به راه اندازی گشت های شبانه روزی در سطح شهر برای جلوگیری از تخلیه غیر مجاز پسماندهای عمرانی و ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفین نموده است  و همکاری شهروندان و پیمانکاران عمرانی و ساختمانی با این سازمان باعث مدیریت مناسب تر این پسماندها شده و در حفظ محیط زیست و زیبایی منظر شهری بسیار موثر است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات