انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل استاندارد استان فارس با شهرداری شیراز

انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل استاندارد استان فارس با شهرداری شیراز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، داریوش ستایشگر در خصوص موضوع تفاهم نامه گفت: تفاهم نامه با موضوعیت گسترش همکاری ها به منظور ایجاد هم افزایی و استفاده بهینه از توانمندی های علمی، فنی و آزمایشگاهی در حوزه استاندارد، استاندارد سازی، تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران در قالب استفاده از توان فنی و ظرفیت های تخصصی هر دو دستگاه در چارچوب نظام استاندارد سازی کشور در کوتاه ترین زمان و بکارگیری موثرترین شیوه ها در استفاده بهینه از تواندمندی های علمی، فنی و اجرای طرفین منعقد شد.
وی در ادامه ضمن اشاره به اهداف این تفاهم نامه خاطر نشان کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت آشنایی با نحوه تدوین استاندارد برای استاندارد سازی فرایندها، فعالیت های اجرای، فنی  و قانونی برای کارشناسان و مدیران شهرداری، همینطور همکاری جهت تسهیل وتسریع فرایند استاندارد سازی آزمایشگاه های شهرداری شیراز مطابق با قوانین و ضوابطه مربوطه استاندارد از اهداف این تفاهم نامه است که به عنوان گامی موثر در تداوم بهبود مستمر خواهد بود.
مدیرکل دفتر تحول و نوسازی اداری شهرداری شیراز ضمن تشکر از تلاش همکاران در گروه بهبود روشها برای به ثمر نشستن این امر مهم، تاکید کرد: مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت سه سال است. که بعد از پایان اعتبار در صورت موافقت طرفین قابل تمدید است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات