سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزارمی کند؛ فراخوان نخستین جشنواره ملی تئاترمجازی((نینوائیان))

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزارمی کند؛ فراخوان نخستین جشنواره ملی تئاترمجازی((نینوائیان))

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزارمی کند؛ فراخوان نخستین جشنواره ملی تئاترمجازی((نینوائیان))

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات