بازدید آقای دکتر رمضانپور از دوایر و دفاتر ساختمان شورای اسلامی شهر رشت

بازدید آقای دکتر رمضانپور از دوایر و دفاتر ساختمان شورای اسلامی شهر رشت

بازدید آقای دکتر رمضانپور از دوایر و دفاتر ساختمان شورای اسلامی شهر رشت
.
.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات