گام مهمی که نظام مهندسی گیلان در جلوگيری از تخلفات ساختمانی برداشت

گام مهمی که نظام مهندسی گیلان در جلوگيری از تخلفات ساختمانی برداشت


رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان, ارسال گزارشهاي مرحله اي به صورت الکترونيکي را گام مهمي در جلوگيري از تخلفات ساختماني دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان, مهندس عبدالرضا قاسميان گفت: ارسال گزارشهاي مرحله اي به صورت الکترونيکي گام مهمي در جلوگيري از تخلفات ساختماني به شمار مي آيد به طوري که تسريع در ارسال گزارش توسط ناظران و تسهيل در دسترسي به گزارشات ارسالي ناظران توسط کارشناسان مراجع صدور پروانه امکان ساماندهي به تخلفات صورت گرفته ساختماني و برنامه ريزي براي رسيدگي به آنها و انجام اقدام درخور را ميسر مي سازد و اين سامانه الکترونيکي با امکان ارسال گزارشات مرحله اي و تخلفات به مراجع صدور پروانه توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان از زمستان 97 در کارتابل اعضا شده است.

​وی در تشريح اين اقدام سازمان افزود: با توجه به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها بر اساس وظايف قانوني، ناظران بايد نسبت به ارائه به موقع گزارشات مرحله اي و همچنين گزارش تخلفات ساختمان به مراجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسي ساختمان در زمان مقتضي اقدام کنند و فراهم آمدن امکان ارسال گزارش‎هاي مرحله اي از کارتابل مهندسان علاوه بر تامين بستر مناسب و آسان براي انجام تکليف قانوني مهندسان ضمن جلوگيري از مراجعه حضوري به مراجع صدور پروانه و کاهش تراکم کاري کارشناسان شهرداري موجب مي شود گزارشات ارسالي دسته بندي شده و در هر زماني قابل دسترس باشد.

قاسميان در برشمردن از قابليتهاي ارسال الکترونيکي گزارشات مرحله اي به ايجاد هماهنگي در کارهاي نظارت ناظران رشته هاي مختلف ساختمان تاکيد کرد و گفت: ارسال گزارش هاي پايان هر يک از مراحل اصلي کار به مراجع صدور پروانه با امکان اضافه کردن و ارسال تصاوير پروژه و مشاهده گزارش ناظران موجب هماهنگي آنها و اطلاع از بازديدهاي يکديگر مي شود. وي همچنين از ديگر مزاياي اين سامانه از قابل رويت بودن اين گزارشها توسط مجري و مالک و اطلاع از چگونگي حضور هر يک از ناظران و پيشرفت فيزيکي پروژه نام برد.

رئيس سازمان با بيان اينکه وظايف و مسئوليت هاي کليه مهندسان ناظر از زمان صدور پروانه ساختماني آغاز مي شود، تصريح کرد: لازم است ناظران محترم نسبت به بازديد از محل احداث ساختمان و بررسي همجواري ها اقدام و گزارش آن را به مراجع صدور ارسال کنند، بنابراين فراهم کردن فرم اعلام شروع به کار در گزينه ارسال گزاشات مرحله اي موجود در کارتابل مهندسي اين امکان را براي ناظران چهار رشته ميسر ساخته تا بتوانند در هر مرحله از کار بدون محدوديت در تعداد، گزارش هاي خود را به مراجع صدور پروانه ساختماني ارسال کنند.

وي همچنين به صرفه جويي در زمان و هزينه به دليل کاهش مراجعه حضوري به سازمان و مراجع صدور پروانه اشاره کرد و گفت: امکان ذخيره گزارش هاي مرحله اي و مستندات در کارتابل مهندسان و تسريع وتسهيل در دسترسي به آنها پشتوانه اي است براي ناظران که همواره دغدغه مراجعه مستمر به مراجع صدور پروانه، سردرگمي در ثبت گزارش و نحوه نگارش آن و مشکل در دسترسي مجدد به گزارشات ارسالي براي استناد در محاکم انتظامي و حقوقي را داشتند.

مهندس قاسميان در پايان سخنان خود ضمن تشکر از حمايت و پشتيباني هيات مديره سازمان در ايجاد سامانه الکترونيکي ارسال گزارشهاي مرحله اي؛ از شهرداريها، بخشداريها و دهياري هايي که در  اين مسير همراه بودند و خود را با اين سامانه روزآمد وفق دادند، قدرداني کرد و افزود: متاسفانه تعدادي از مراجع صدور پروانه به دليل اينکه زيرساخت خود را برای  استفاده از اين فناوري به‎روز نکرده‎ا‎ند از دريافت الکترونيکي گزارشات امتناع مي‎ورزند که طبق آخرين مکاتبات صورت گرفته از سوي معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري تمام مراجع صدور موظند نسبت به استفاده از اين سامانه برخط اقدام کنند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات