برگزاری وبینار تخصصی مالیاتی در نظام مهندسی زنجان

برگزاری وبینار تخصصی مالیاتی در نظام مهندسی زنجان


وبینار تخصصی نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه های مالیاتی سال 98 با حضور مدرس و عده کثیری از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، وبینار تخصصی نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه های مالیاتی سال ۱۳۹۸ با حضور محسن میر طاهری (مشاور مالیاتی سازمان) و مشارکت اعضای سازمان برگزار شد.

در وبینار آموزشی فوق همچنین در مورد حذف رسیدگی بر اساس علی الراس از اظهارنامه های مالیاتی از سال ۹۸ نیز اطلاعاتی ارائه شد.

توضیحات مفصل در خصوص گردش حساب اشخاص حقیقی که باید در اظهار نامه درج شود نیز از دیگر محورهای این وبینار بود.

در پایان وبینار نیز توضیحات کاملی در مورد لزوم تفکیک حساب درآمدی و شخصی اشخاص از یکدیگر ارائه گردیده و به سوالات اعضا پاسخ داده شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات