فرماندار ویژه خرمشهر به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از پروژه های جدید شهرداری بازدید کرد

فرماندار ویژه خرمشهر به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از پروژه های جدید شهرداری بازدید کرد

فرماندار ویژه خرمشهر به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از پروژه های جدید شهرداری بازدید کرد

در صبح روز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ....

سه شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات