گزارش تصویری نشست ریاست شورای اسلامی شهر با پرسنل یگان حفاظت ناجا مستقر در شورا و بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات موجود در این حوزه

گزارش تصویری نشست ریاست شورای اسلامی شهر با پرسنل یگان حفاظت ناجا مستقر در شورا و بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات موجود در این حوزه

گزارش تصویری نشست ریاست شورای اسلامی شهر با پرسنل یگان حفاظت ناجا مستقر در شورا و بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات موجود در این حوزه
گزارش تصویری نشست ریاست شورای اسلامی شهر با پرسنل یگان حفاظت ناجا مستقر در شورا و بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات موجود در این حوزه
.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات