گزارش تصویری نشست ریاست شورای اسلامی شهر رشت با مدیران بیمه آسیا جهت پیگیری وضعیت بیمه پرسنل شهرداری

گزارش تصویری نشست ریاست شورای اسلامی شهر رشت با مدیران بیمه آسیا جهت پیگیری وضعیت بیمه پرسنل شهرداری

گزارش تصویری نشست ریاست شورای اسلامی شهر رشت با مدیران بیمه آسیا جهت پیگیری وضعیت بیمه پرسنل شهرداری
گزارش تصویری نشست ریاست شورای اسلامی شهر رشت با مدیران بیمه آسیا جهت پیگیری وضعیت بیمه پرسنل شهرداری
.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات