توسعه شبكه برق روستاهاي مسيرمگطوع-خبينه اهواز

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق اهواز ،مديراموربرق منطقه چهار اين شركت بيان داشت: در راستاي بهبودپايداري، افزايش كيفيت ولتاژ،كاهش خاموشي و افزايش رضايت شهروندان ، طي يك عمليات مشترك اين امور و نت غرب اهواز و با استفاده از منابع داخلي، بخشهايي ازشبكه برق مسير روستاهاي مگطوع-خبينه تعويض سيم و نواقص اين مسير رفع شد.
بهزاد شافعي زاده افزود: در منطقه جنوب غرب اهواز طي سالهاي اخير پروژهاي زيادي درقالب تامين برق و بهبود كيفيت ولتاژ انجام شده است و درپروزه اخيرشبكه برق مسير روستاهاي مگطوع-خبينه كه بيش از30 روستا را پوشش مي دهد نيز توسعه يافت.
وي تصريح كرد: درفاز آخر اين پروژه سيمهاي فرسوده با سيم آلومينيوم- فولاد هاينا جايگزين و تعداد پنج اصله پايه 15متري گرد و 47 عدد مقره نيز تعويض شد.
مديراموربرق منطقه چهاردرپايان گفت:پروژه تعويض و اصلاح شبكه برق مسيرروستاي مگطوع بابه كارگيري 888نفر ساعت و به مبلغ هشتصد و سيزده ميليون و پانصد هزار ريال اتمام و به بهره برداري رسيد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات