کاهش ۴ درصدی تعطیلی واحدهای صنعتی استان تهران نسبت به سال

کاهش ۴ درصدی تعطیلی واحدهای صنعتی استان تهران نسبت به سال

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران گفت: ۷۰۰ قراداد راکد تا ۶ ماه آینده پالایش و تعیین تکلیف خواد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات