زمین به جای خانه خالی؛ از ایده تا اجرا

زمین به جای خانه خالی؛ از ایده تا اجرا

اواخر سال گذشته پیشنهاد ورود پروژه‌های نیمه‌تمام و تمام شده بخش خصوصی در درون شهرها به طرح اقدام ملی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده، اما هنوز آماری در این خصوص که آیا سازندگان با این پیشنهاد موافقت کرده اند یا خیر در دست نیست.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات