زیبایی ساختمان با کمک پنجره های خورشیدی

به گزارش اخبار ساختمان، گروهی از محققان دانشگاهی به سرپرستی دانشگاه میشیگان رکورد بهره‌وری جدیدی برای سلول‌های خورشیدی شفاف و طبیعی ثبت کرده‌اند. این سلول‌ها برعکس سلول‌های سیلیکونی ترکیبی از بهره‌وری بالا و شفافیت قابل دیدن بسیار زیاد هستند. شفافیت برخی از پنجره‌های موجود شبیه به سلول‌های خورشیدی شفاف این گروه است. این ماده جدید ترکیبی از مولکول‌های ارگانیک مهندسی شده است تا نور مرئی را عبور داده و نور مادون قرمز نزدیک که بخش اعظمی از انرژی خورشید را دارد، جذب کند. نسخه این دستگاه با رنگ طبیعی از الکترود اکسید قلع ایندیوم ساخته شده است. سلول‌های خورشیدی شفاف بهره‌وری تقریبا ۲-۳ درصد دارند، اما سلول‌های اکسید قلع ایندیوم ۳.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات