تعیین اعضای کمیته کاری بررسی برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی

تعیین اعضای کمیته کاری بررسی برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی


اعضای کمیته کاری بررسی برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی در دویست و چهل و نهمین جلسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تعیین شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در دویست و چهل و نهمین جلسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، ایگدری، دویده، رمضانی، شایان، شکیب، غفاری، قزوینی پور، قناعت، کارگر، نصر، وثیق نیا به عنوان اعضای کمیته کاری بررسی طرح و برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی تعیین شدند. قرار است این کمیته با همکاری هیات رئیسه سازمان  برنامه های فوق الذکر را بحث و بررسی نمایند.

دستور کار این جلسه بحث و بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی نظام مهندسی بود که کلیات این برنامه ها به تصویب اعضا رسید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات