انتخاب دو نماینده دیگر شورا برای همکاری با وزارت راه و شهرسازى در امر نظارت بر عملکرد استانها

انتخاب دو نماینده دیگر شورا برای همکاری با وزارت راه و شهرسازى در امر نظارت بر عملکرد استانها


دو نماینده دیگر شورا برای همکاری با وزارت راه و شهرسازى در امر نظارت بر عملکرد استان‌ها مطابق بند ث ماده ١١٤ قانون تعیین شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به استناد بند ث ماده ۱۱۴ قانون نظام مهندسی، مهندس جعفر هاشم زاده دبیر اجرایی و مهندس مجید جی افرام عضو هیات رئیسه سازمان به عنوان دو نماینده دیگر شورا برای همکاری با وزارت راه و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد استانها انتخاب و معرفی شدند که با انتخاب این دو نفر، اعضاى این کمیته تکمیل شدند.

پیش از این، در دويست و چهل و هشتمین جلسه شوراى مركزى نظام مهندسى ساختمان جلسه به استناد بند ث ماده ۱۱۴ قانون نظام مهندسی، نمایندگان شورا برای همکاری با وزارت راه و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد استانها  به شرح ذیل انتخاب و معرفی شدند:

۱- شهاب آدم نوه سی

۲- زهره ترابی

۳- کامران جنتی پور

۴- کمال دویده

۵- علیرضا سنایی دشتی

۶- علیرضا قزوینی پور

۷- جمال قناعت

۸- سیدحمیدرضا کارگر

۹- حسن مجتبی زاده

۱۰- طاهر کیافر

۱۱- کاوه نوری کوپایی

۱۲- عباس وثیق نیا
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات