بازگشت ساعت کار قطار شهری به روال گذشته

بازگشت ساعت کار قطار شهری به روال گذشته

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات