بازگشت ساعت کاری ناوگان اتوبوسرانی مشهد به روال گذشته

بازگشت ساعت کاری ناوگان اتوبوسرانی مشهد به روال گذشته

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات