همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

http://www.bananews.ir/بنانیوز- همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول، ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهلت ارسال خلاصه مقالات جهت ارائه در یکی از محورهای همایش، اول دی ماه اعلام شده است. محورهای اصلی علمی این همایش به شرح زیر می باشد:

محورهای اصلی همایش

پل باستانی دزفول

آسیاب ها، قنات ها و بندها

مردم شناسی و بوم شناسی منطقه دز

الف) پل باستانی دزفول، آسیابها قنوات و بندها :

۱- مطالعات جغرافیای تاریخی از منظر جهانگردان و سفرنامه نویسان.

۲- نقش منابع آب در شکل گیری تمدن ها، تعاملات اقتصادی و اجتماعی.

۳- جایگاه زیباشناختی و هنری.

۴- ساختار معماری و ریخت شناسی کالبدی.

۵- آسیب شناسی و راهکارهای احیاء و پایدارسازی.

۶- مقایسه تطبیقی با دیگر سازه های مشابه.

۷- جاذبه های تاریخی و طبیعی و ضرورت احیاء صنعت گردشگری.

۸- جذب سرمایه گذاری و حضور بخش اقتصاد غیر دولتی.

ب) مردم شناسی و بوم شناسی منطقه دز:

۱- ویژگیهای بوم شناختی، صنایع دستی، آداب و رسوم.

۲- زیست بوم منطقه در متون کهن.

۳- فرهنگ، ادبیات و باورهای عامیانه.

[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات