انتشار پنجمين شماره خبرنامه داخلی نظام مهندسی گیلان

انتشار پنجمين شماره خبرنامه داخلی نظام مهندسی گیلان


پنجمين شماره خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان، شماره پنجم خبرنامه داخلی سازمان در مرداد ۹۹ منتشر شده است.

در این شماره ضمن انتشار یادداشت مهندس عبدالرضا قاسمیان، رئیس سازمان با موضوع شفاف سازی در مدیریت شهری و اداری، سخن سردبیر و مدیر مسئول نشریه فن و هنر ،مهندس ایرج پور نصیری، در خصوص عوامل افزایش قیمت تمام شده ساختمان آورده شده است.

همچنین گفت و گوهایی با مهندس سید مسعود موسوی هیات مدیره سازمان و عضو شورای مرکزی درخصوص مسائل شهرسازی و جایگاه شهرسازان در سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندس دست پیمان دیگر عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون کنترل نظارت و اجرا و خدمات ایمنی سازمان در خصوص پرسشهای متداول نظارتی، نگاهی بر اخبار و اطلاعیه سازمان، نکاتی از آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی در بخش گودبرداری و حفاری، نکات کاربردی در تنظیم مبایعنامه و غیره آمده است.

خبرنامه داخلی سازمان از دی ماه ۹۸ در جهت اطلاع رسانی برنامه ها و اخبار سازمان منتشر شده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات