همزمان با روز پزشک، با حضور فرماندار، شهردار و رئیس شبکه بهداشت و درمان مهریز، گلزار مرحوم دکتر محمد حسین رجایی غبار روبی شد

همزمان با روز پزشک، با حضور فرماندار، شهردار و رئیس شبکه بهداشت و درمان مهریز، گلزار مرحوم دکتر محمد حسین رجایی غبار روبی شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مهریز

  منبع خبر

  شهرداری مهریز

  شهرداری مهریز

  شهرداری مهریز یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر مهریز می باشد

   نظرات